Din PR-strategi - med langt lys på

 
Din PR-strategi er en plan for, hvordan du mest effektivt får eksponeret dit strategiske hovedbudskab i de medier, der mest præcist når dine målgrupper.
 
I kapitlet her fokuserer jeg på vigtigheden af, at du har det lange lys på, når du laver din PR-strategi - altså at du tænker så langt frem, som det er nødvendigt, for at din PR-strategi får maksimal gennemslagskraft.
 
 
Din PR-strategi
 
Helt overordnet har du behov for fire hovedingredienser til din PR-strategi:
 
 
1) Et strategisk hovedbudskab
 
2) Medieegnede nyheder fra din virksomhed, der understøtter det (læs eventuelt mere i kapitlet her på siden "Din formel for strategisk PR").
 
3) Klart definerede målgrupper
 
4) Klart definerede målgruppe-medier  
 
 
 
Nye, fremtidige døråbner-nyheder - ekstra PR
 
Når du har alle fire ingredienser, er du klar til at sende din første pressemeddelelse afsted. Men hvis din PR-strategi kun indeholder din første - og dermed også eneste - pressemeddelelse, anbefaler jeg, at du udfordrer digselv:  Overvej om der ikke på den længere bane sandsynligvis dukker nye nyheds-muligheder op i din virksomhed. Nye nyheder, som så kan fungere som nye døråbnere ind til medierne - så du via dem kan få eksponeret dit strategiske budskab igen - og igen. Det er netop essensen af effektiv, strategisk PR.
 
De nye, fremtidige døråbner-nyheder skal indgå i din PR-strategi, så den for eksempel - baseret på tre døråbner-nyheder - indeholder tre forskellige pressemeddelelser, som du kan sende afsted på tre forskellige tidspunkter over en periode. Alle tre pressemeddeleser profilerer naturligvis dit strategiske hovedbudskab, og dermed kan du med ekstra omtanke og langt lys på få strategisk PR i medierne tre gange i stedet for én.
 
 
 
Et eksempel
 
Lad os sige, at dit strategiske hovedbudskab er, at din virksomhed er blandt branchens mest innovative. Så da din virksomhed introducerer en ny og nyskabende serviceydelse, har du en medieegnet nyhed, der understøtter dit strategiske hovedbudskab. Herefter laver du en PR-strategi for at få det spredt så effektivt som muligt til de medier, der mest præcist rammer dine målgrupper. Her kunne du så vælge at lave en PR-strategi, der kun omfattede denne ene nyhed og derefter kun sende én pressemeddelelse afsted.
 
Men i stedet for at lade din PR-strategi stoppe der, anbefaler jeg, at du tænker længere frem inden for samme tema. Du ved, at du et år efter at have introduceret din nyskabende serviceydelse vil evaluere hvilke fordele, den har givet dine kunder - og hvilken effekt den har haft for din virksomhed.
Med resultatet af evalueringen har du helt forudsigeligt en ny nyhed, der understøtter dit strategiske hovedbudskab (under forudsætning af at evalueringen har været posistiv, naturligvis), og så kan du udvide din PR-strategi
med en pressemeddelelse 2.
 
Og måske også med en pressemeddelelse 3, for hvis din nyskabende serviceydelse bliver en succes, kunne man forestille sig, at du også ville tilbyde ydelsen inden for andre områder af din virksomhed. Hvis det bliver tilfældet, får du endnu en nyhed, via hvilken du endnu engang kan få eksponeret dit strategiske hovedbudskab.
 
 
Tre i stedet for èn
En langsigtet PR-strategi kan med andre ord sikre din virksomhed løbende, strategisk PR, fordi den er et redskab til at se de PR-muligheder, der via nye døråbner-nyheder sandsynligvis dukker op længere fremme i tiden. Muligheder, du ellers sagtens kan glemme at udnytte i en travl hverdag med fokus på drift.