Drop dine forudsigelige forlis

Du kan med fordel droppe et par af din virksomheds pressemeddelelser i løbet af året.
 
I hvert fald, hvis du er chef i en af de virksomheder eller organisationer, der i en vis udstrækning lader rutinen/automatpiloten afgøre, hvilke begivenheder eller budskaber, der skal udløse en pressemeddelelse. Måske uden de store refleksioner om, hvorvidt pressemeddelelsen og nyheden i den har nævneværdige chancer for at blive opfattet som interessant af de medier, I sender den til.
 
Send aldrig et forudsigeligt forlis afsted - det risikerer at give bagslag.  Forudsigelige forlis er "tynde" pressemeddelelser med meget små historier, der kun interesserer få andre end dine direkte interessenter - eller reklameprægede budskaber, der forudsigeligt opleves som uvedkommende af omverdenen. Forudsigelige forlis skaber træthed og irritation på redaktionerne, hvor din virksomhed fremstår uprofessionel, fordi I forsøger at "sælge" nyheder med ringe relevans og substans.
 

Irritation på redaktionerne

Problemet er, at den irritation også reducerer mediernes interesse for de efterfølgende pressemeddelelser fra din virksomhed - herunder de pressemeddelelser, som måtte have en høj nyhedsværdi. Risikoen er, at medierne prioriterer dem i ringere grad - eller måske slet ikke prioriterer dem. Udfordringen er derudover, at arbejdet med de tynde eller reklame-agtige pressemeddelelser alt andet lige tager tid fra de pressemeddelelser, der har nyhedsværdi og relevans for omverdenen - altså pressemeddelelser, som ville have en fair chance for at blive prioriteret af medierne. Den tid anbefaler jeg, at din virksomhed i stedet bruger på at opkvalificere de velanbragte pressemeddelelser med de tre styrker, jeg har advokeret for i tippet "Servèr på et sølvfad".
 
God PR-vind.
 
 
Udfordringen er også, at arbejdet med de tynde pressemeddelelser alt andet lige tager tid fra de mere interessante pressemeddelelser, som ville have en fair chance for at blive prioriteret af medierne. Tid, virksomhederne med fordel i stedet kunne bruge på at opkvalificere de velanbragte pressemeddelelser med de tre styrker, jeg har advokeret for i mine tidligere PR-indlæg.
Morten Brøcker
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk