Inspiration: "Sådan får din virksomhed sine strategiske budskaber i medierne"

 

Jeg tilbyder et kompakt inspirations-boost til virksomhedsledere, kommunikationsmedarbejdere og/eller virksomhedsnetværk. Det sker med oplægget "Sådan får din virksomhed sine strategiske budskaber i medierne".
 
På 45 minutter giver jeg staldtips til, hvordan virksomheder øger deres muligheder for løbende at få profileret deres strategiske budskaber i medierne som værdifuld PR.

Med fra oplægget får deltagerne:
*Redskab til afklaring af hvad deres virksomheder står for, og hvor de står stærkest.

*Redskab til afklaring af deres virksomheders strategiske hovedbudskaber.

*Abefalinger til hvordan de ved at gå skarpt og systematisk til værks øger deres muligheder for at få deres strategiske hovedbudskaber i medierne som værdifuld PR.
 
*Anbefalinger til, hvordan de laver en PR-strategi, der eksponerer deres strategiske budskaber med gennemslagskraft.
 
*Mulighed for at jeg forud for foredraget forbereder oplæg til konkret PR-strategi for et af virksomhedens / netværkets egne budskaber. Et oplæg jeg så præsenterer i forbindelse med foredraget. Det viser deltagerne, hvordan de enkelt og effektivt øger mulighederne for strategisk PR, der tiltrækker kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og/eller investorer.
 
 
 
Facilitering af gruppearbejde
I forlængelse af oplægget tilbyder jeg at facilitere et gruppearbejde, hvor deltagerne bliver yderligt afklarede om deres virksomheders strategiske hovedbudskaber og PR-potentialer. 
 
 
Varighed
Oplægget  varer omkring 45 minutter - det samme gør et eventuelt efterfølgende, faciliteret gruppearbejde med afrunding i plenum.  
 
Pris: Jeg afgiver pristilbud, når jeg har klarhed over netværkets ønsker. 
 
 
 
 
 
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk