One-lineren - booster dit strategiske budskab

 
Når du er afklaret omkring dit strategiske hovedbudskab, har du kernen i din strategiske PR, men du er ikke i mål endnu, for det er alt andet end ligegyldigt, hvordan du præsenterer budskabet.
 
Det er her one-lineren kommer ind som et nyttigt redskab til at eksponere dit budskab kort, klart og fængende.
 
Med one-lineren sikrer du dig, at du både leverer dit strategiske hovedbudskab - og at du gør det medieegnet. Det har derfor formodningen for sig, at det lige præcis er din one-liner, TV, radio og de øvrige medier vælger at videreformidle til deres brugere.
 

Du fremstår overbevisende
Du sikrer dernæst, at du står solidt på gulvet under interviewet, for nu er der ligeværdighed mellem dig og TV- eller radio-journalisten: Du går på samme måde som journalisten ind til interviewet med en klar og forberedt dagsorden: Din er at aflevere dit strategiske hovedbudskab. (I modsætning til situationen, hvor din ubevidste dagsorden bare er at svare på journalistens (kritiske) spørgsmål og så krydse fingre for, at du kan gøre det OK).

Ligeværdigheden sammenholdt med din bevidsthed om, at du er skarp på, hvad du vil svare på journalistens hovedspørgsmål, giver dig tryghed og overskud. Det betyder igen, at du har de bedste forudsætninger for at præsentere dit budskab med gennemslagskraft - så det via TV, radio, aviser og nyheds-websites kommer overbevisende ud over rampen til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, investorer og offfentlighed.
 

One-lineren - dit pejlemærke
One-lineren er som sidegevinst også din ven i forbindelse med alle journalistens opfølgende spørgsmål: Din one-liner rummer kernen af dit strategiske hovedbudskab, og når du er skarp på det, har du i hele interviewet et pejlemærke for, hvad essensen af dine svar skal være. Det giver dig optimale muligheder for at repræsentere din virksomhed strategisk rigtigt.


De tre krav
Der er tre krav til one-lineren - de sikrer, at den er medieegnet:

1) Det skal være et svar, du kan levere i een sætning.
2) Den skal være umiddelbart forståelig (for den forudsætningsløse).
3) Den skal være kort - max 15 sekunder.

Årsagen til at one-lineren skal kunne leveres på max 15 sekunder er, at TV og radio sjældent bruger interviewbidder, der er længere i deres nyhedsudsendelser. Er din one-liner længere, er der overhængende risiko for, at medierne skærer i dit one-liner-svar, så der er nuancer, forståelighed og gennemslagskraft, der forsvinder.

One-lineren sikrer således ikke bare, at du udtaler dig strategisk optimalt. Forbereder og leverer du en oneliner i et interview, er der samtidig stor sandsynlighed for, at det er den, medierne - ikke mindst TV og radio - bruger. For korte, klare og velformulerede statements er lige præcis det, de efterspørger. Chancerne er dermed store for, at din one-liner lige præcis er den interview-bid, medierne udvælger, når de redigerer deres indslag.

 
Et eksempel
Forestil dig, at du som virksomhedsleder bliver ringet op af et eller flere medier med henblik på et interview, fordi du lige har måttet fyre fem medarbejdere, og at tv-journalisten - mens kameraet kører -  spørger dig: "Er din virksomhed i krise?"

Dit svar er afgørende for din virksomheds omdømme. Det gælder både i forhold til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og investorer - både dem du har, og dem du gerne vil kunne tiltrække fremover.

Her vil du have en betragtelig fordel, hvis du har forberedt en one-liner som svar: Et klart og skarpt budskab i een sætning. Èn sætning som samtidig er offensiv, fordi den også indeholder dit aktuelle, strategiske hovedbudskab.
 
 
Uden one-liner
Hvis du kaster dig uforberedt ud i et interview med mikrofon og kamera rettet mod dig, ville du måske svare følgende på spørgsmålet "Er din virksomhed i krise": 
"Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Men omstændighederne har tvunget os til at skære ned, og det er desværre gået ud over flere dygtige medarbejdere"

Et noget defensivt svar, der efterlader omverdenen med indtrykket af en direktør med en begrænset tro på fremtiden.
 
 
Med one-liner
En forberedt one-liner indeholdende dit strategiske hovedbudskab kunne have lydt:
"Vi har foretaget nogle nødvendige rationaliseringer, som styrker vores position i en situation med skærpet konkurrence - det har desværre gjort, at jeg har måttet afskedige flere dygtige og engagerede medarbejdere - men som virksomhed står vi nu bedre rustet til fremtiden".

Det aktuelle, strategiske hovedbudskab fra direktøren til alle aktuelle og potentielle interessenter er "Bare rolig - her er ingen krise - tværtimod går vi styrket fremtiden i møde". Og det budskab bliver leveret her i modsætning situationen uden forbedredt one-liner.

 
Øv dig
Når du har forberedt din one-liner, så prøv den af på en kollega eller en anden hvis dømmekraft, du har tillid til. Vedkommende kan måske komme med indspark til dit ordvalg eller måden du siger one-lineren på - indspark, som kan forbedre den. Øv den også meget gerne foran spejlet - det kan virke akavet for nogen, men det er uhyre virkningsfuldt.

God vind med dine one-liners.
 
 
 
 
"Med one-lineren sikrer du dig, at du både leverer dit strategiske hovedbudskab - og at du gør det medieegnet: kort, klart og fængende."