Servèr på et sølvfad

Din virksomhed kan øge chancerne for, at medierne omsætter jeres pressemeddelelser til journalistik/PR, hvis I tager sølvfadet frem.

Og dermed erstatter den traditionelle, mere skrabede pressemeddelelse - når det er relevant.

Det er det for eksempel, når din virksomhed tilbyder nyskabende produkter eller innovative tilbud, der kan komme mange mennesker til gode.
 

Hovedperson, ekspert og fakta

På sølvfadet kan virksomhederne så med fordel servicere pressen med det, pressen typisk har behov for for at kunne folde en nyhed helt ud: Et bud på en hovedperson (en case), en ekspert og de relevante, dokumentèrbare baggrundsfakta i overskuelig form.

Når medierne vurderer, hvilke nyheder de vil satse på en given dag, er det ikke kun afgørende, om en historie er "god" - men også i hvilken udstrækning det på dagen er praktisk muligt at folde den helt ud som relevant og vedkommende journalistik.

Her er ikke mindst hovedpersonen/casen afgørende. For eksempel en ganske almindelig borger, som vil nyde godt af det innovative produkt eller tilbud. Fx en rygpatient (udpeget af Rygforeningen af hensyn til troværdigheden), der kommer til at nyde godt af en nyskabende, intelligent, ergonomisk stol, som kan gøre tilværelsen mindre smertefuld for de over 250.000 danskere med ryglidelser.

En hovedperson er - ikke mindst for tv-medierne - afgørende for at kunne fortælle historien/nyheden engagerende og vedkommende. Men samtidig også den vigtige brik i nyhedsjournalistik, som det oftest er sværest at finde frem til fra morgen til deadline. Og hvis et medie vurderer, at det er for usikkert, om det er muligt på en travl dag at komme i kontakt med en hovedperson, kan det være årsagen til, at mediet i stedet prioriterer andre historier, der med større sikkerhed kan foldes helt ud.

Men hvis virksomheder fjerner usikkerheden ved at servere et bud på en hovedperson i pressemeddelelsen, vil medierne alt andet lige være mere tilbøjelige til at omsætte pressemeddelelsen til journalistik. Naturligvis under forudsætning af, at det er en relevant hovedperson, der har givet tilsagn om at ville medvirke, hvis medierne ringer. 
 

Uafhængig ekspert

Hvis virksomheden samtidig i pressemeddelelsen leverer et bud på en uafhængig og fagligt solidt funderet ekspert, der bekræfter vinkelen (fx den positive effekt for mennesker med ryglidelser)  i pressemeddelelsen, og derudover vedhæfter et kort og overskueligt faktaark om substansen, vil pressemeddelelsen stå betragteligt stærkere i mediernes optik, end hvis den var blevet afsendt i en mere traditionel og "nærig" form.

Så kære virksomhedsleder: Frem med sølvfadet - i jeres egen interesse.
 
Hvis virksomheden samtidig i pressemeddelelsen leverer et bud på en uafhængig og fagligt solidt funderet ekspert, der bekræfter vinkelen i pressemeddelelsen, og derudover vedhæfter et kort og overskueligt faktaark om substansen, vil pressemeddelelsen stå betragteligt stærkere i mediernes optik, end hvis den var blevet afsendt i en mere traditionel og nærig form.
Morten Brøcker
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk