Sigt bredt, når du sender din pressemeddelelse

Skal man som virksomhed eller organisation kun sende pressemeddelelsen til et eller få medier - eller kan man med fordel sende den bredt afsted?

Min holdning: Der er ingen facitliste - det er hver gang en konkret vurdering.

Men der er et klart udgangspunkt: Naturligvis skal pressemeddelelsen afskibes så relevant bredt som muligt.
Ambitionen med pressemeddelelsen er jo, at medierne omsætter den til journalistik, der rammer så mange som muligt i virksomhedens eller organisationens målgruppe.

Men "så mange som muligt" kan også være relativt få - som et godt alternativ til ingen. For fordelen ved at sende pressemeddelelsen meget selektivt afsted er jo, at det kan øge sandsynligheden for, at det udvalgte medie prioriterer pressemeddelelsen, netop fordi det har fået den eksklusivt. Det kan også være hele forudsætningen for, at mediet er interesseret.

Det finder virksomheden kun ud af ved at sende pressemeddelelsen først til det medie, den prioriterer højest, og så følge op med hurtig telefonisk kontakt til redaktøren. Her kan tilbud eller krav om eksklusivitet så eventuelt blive udvekslet. Tilbuddet skal naturligvis kun gives, hvis det står klart, at det er forudsætningen for at få PR - eller betingelsen for, at det udvalgte medie for alvor prioriterer nyheden.

Min erfaring er, at lokale og regionale medier typisk ikke kræver eksklusivitet.
Især ikke, hvis nyheden i pressemeddelelsen ligger i den stærkere halvdel. I den situation er et løfte om eksklusivitet typisk ikke afgørende. Alle nyhedsmedier hungrer efter nyheder, og der er i mediernes øjne intet odiøst i fælleshistorier - de fylder løbende ganske godt i nyhedslandskabet.

Derudover vil de forskellige mediers redaktører have ambition om at forløse nyheden journalistisk anderledes og bedre end den øvrige del af pressen.
Ræsonnementet vil videre være, at deres læsere/seere/lyttere jo ikke skal snydes for en relevant nyhed. Slet ikke brugerne af deres web-nyheder. Her flyder nyhedsstrømmen hurtigere - porten for indkommende nyheder er derfor tilsvarende bredere og kravet om eksklusivitet en sjælden gæst.

Noget anderledes forholder det sig med de landsdækkende medier, der er mere tilbøjelige til at kræve eksklusivitet - dog typisk kun i forhold til andre landsdækkende nyhedsmedier.
Men igen: Eksklusivitet skal jo kun tilbydes, hvis virksomheden vurderer, at det er forudsætningen for, at det prioriterede medie vil omsætte nyheden i pressemeddelelsen til journalistik.

Så medmindre det udvalgte medie kræver, at få nyheden solo, vil min opfordring vil være: Sigt bredt mod alle de medier, målgruppen primært bruger.

Det kan i samme ombæring være rigtigt sundt og PR-befordrende at udfordre de begrænsninger, som rutinen/vanen har lagt for hvilke medier, man som virksomhed normalt tilgodeser med pressemeddelelser.

Hav alle relevante lokale, regionale og landsdækkende nyhedsmedier med i overvejelserne. Adskillige regionale medier har jo i dag betragteligt flere kunder i butikken end mange landsdækkende har - og udgør dermed alt andet lige et mere slagkraftigt potentiale for PR. Endelig skal de relevante fag- og branchemagasiner naturligvis også tænkes ind i medie-strategien på affyringsrampen.

Det brede sigte fører typisk til bredere PR.

God vind.
Hav alle relevante lokale, regionale og landsdækkende nyhedsmedier med i overvejelserne. Adskillige regionale medier har jo i dag betragteligt flere kunder i butikken end mange landsdækkende har - og udgør dermed alt andet lige et mere slagkraftigt potentiale for PR.

Endelig skal de relevante fag- og branchemagasiner naturligvis også tænkes ind i medie-strategien på affyringsrampen.
Morten Brøcker
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk