Timingen gør en forskel

 
 
Det er langtfra ligegyldigt, hvornår din virksomhed sender sine nyheder og strategiske budskaber afsted til medierne. Timingen i forhold til tidens store dagsordener kan være afgørende.
For medierne prioriterer løbende danskernes store samtaleemner, der igen er med til at definere graden af pressens interesse for de forskellige nyheder i virksomhedernes pressemeddelelser. Så når du knytter nyheden fra din virksomhed an til store, aktuelle dagsordener, forstærker det i mediernes øjne - alt andet lige - relevansen og væsentligheden i dine fortællinger. Dermed øger du din virksomheds chance for værdifuld PR.
 
 

Et eksempel

Et eksempel fra det virkelige liv: En gruppe af virksomheder i Jylland har de seneste år ansat ekstra mange lærlinge - som en bevidst strategi. Strategien viste sig at være en fordel for virksomhederne samtidig med, at den skabte ekstra praktikpladser i en tid, hvor mangelen på samme i årevis har været et meget sejlivet problem .
Ren win-win.
De jyske virksomheders bud på en løsning var derfor under alle omstændigheder en god nyhed i kontekst med årelang mangel på praktikpladser, men da statsministeren efter afslutningen af første etape af trepartsforhandlingerne gav løsningen af problemet topprioritet, blev det i mediernes optik en endnu bedre historie, fordi problemstillingen nu kom øverst på dagsordenen.
Dermed var der et enestående momentum for at få eksponeret den jyske virksomhedsgruppes strategiske budskab: At de udviste samfundsansvar – og viste vejen for en løsning på problemet med de manglende praktikpladser.  Det momentum udnyttede virksomhedsgruppen og fik stærk PR for deres strategiske budskab.
 
 

Udsæt pressemeddelelsen

Virksomheder bør med andre ord altid overveje timingen for udsendelsen af en pressemeddelelse, og vurdere om kommende begivenheder (fx lovændringer, politiske forhandlinger, mærkedage, ny årstid, m.m.) vil forstærke en dagsorden, som i mediernes øjne vil gøre virksomhedens budskab endnu mere interessant og relevant.
I givet fald kan virksomheden så med fordel udsætte afsendelsen af pressemeddelelsen til timingen - og sandsynligheden for værdifuld, strategisk PR - forventeligt bliver bedre.
 
 

Vinkl på dagsordener

Virksomheder og organisationer kan også øge chancerne for PR ved at vinkle deres generelle, overordnede strategiske budskaber på store, aktuelle dagsordener.
Et eksempel: Dansk Byggeri er løbende fortaler for, at boligmassen vedligeholdes og renoveres. Det strategiske budskab knyttede Dansk Byggeri for et par år siden an til to af de allerstørste dagsordener: udfordringen med boliger til de mange flygtninge og udkants-problematikken.
Helt konkret foreslog Dansk Byggeri i en pressemeddelelse, at regeringen løste udfordringen med husning af de mange flygtninge ved at renovere mange af de boliger, der står tomme i udkantsdanmark. Det ville angiveligt både løse boligproblemet og skabe liv og økonomi i "Den rådne banan". Det gammelkendte budskab vinklet som en løsning på de to store, aktuelle dagsordener skaffede Dansk Byggeri bred og god PR.
 
God PR-vind
 
 
Virksomheder bør med andre ord altid overveje timingen for udsendelsen af en pressemeddelelse. Og vurdere om kommende begivenheder (fx lovændringer, politiske forhandlinger, ny årstid m.m.) vil forstærke en dagsorden, som i mediernes øjne vil gøre virksomhedens budskab endnu mere interessant.
I givet fald kan virksomheden så med fordel udsætte afsendelsen af pressemeddelelsen til timingen forventeligt bliver bedre.
Morten Brøcker
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk