PR-begivenheder øger mediernes interesse

 
Din virksomhed kan øge chancerne for, at medierne interesserer sig for jeres pressemeddelelser ved at understøtte og illustrere nyhederne i dem med PR-begivenheder.
Hvis I for eksempel samme dag, I sender pressemeddeIelsen afsted, arrangerer en begivenhed, der tydeliggør nyheden, er den mere interessant for medierne, fordi den er lettere at omsætte til vedkommede journalistik. Vel at mærke en begivenhed, der imødekommer de basale behov, medierne har for kunne lave engagerende journalistik: Fængende, illustrerende billeder og en hovedperson, der skaber identifikation.
 

Tre eksempeler

Hvis Kirkens Korshær gerne vil have PR på deres strategiske hovedbudskab om, at antallet af hjemløse er stigende og at danskerne derfor i højere grad bør støtte korshæren, kan den udsende en pressemeddelelse med de relevante fakta og håbe, at et medie bider på. Men chancerne for, at det sker, vil stige betragteligt, hvis korshæren også uddeler mad og tæpper til hjemløse på gader og stræder i storbyerne samme dag, som den udsender pressemeddelelsen om morgenen.
 
 
På samme måde som en stor virksomhed, der i en pressemeddelelse gør opmærksom på, at den er udfordret på grund af mangel på kvalificeret arbejdskraft, vil have lettere ved at få pressen til at prioritere historien, hvis repræsentanter fra virksomheden står på Strøget med bannere med påskriften "Arbejde tilbydes her og nu", samme dag som pressemeddelelsen sendes afsted.
 
 
Og et eksempel fra virkelighedens verden: LEGO har ikke de store problemer med at tiltrække medierne til pressemøder, hvor årsregnskabet præsenteres. Men fremmødet til fremlæggelsen af årsregnskabet for nogle år siden ville utvivlsomt have været endnu større, hvis der i pressemeddelelsen havde stået, at den tidligere direktør Jørgen Vig Knudstorp ikke bare ville præsentere men også danse overskuddet.
 

Overvej PR-begivenheder

Så: Overvej aktivisme. Sæt dig i mediernes sted og vær bevidst om deres ambitioner og behov. Det øger din virksomheds chance for, at medierne prioriterer jeres pressemeddelelser.
 
God PR-vind
 
 
 
 
Morten Brøcker +45 40 28 12 12    broecker.kommunikation@mail.dk