Swap Advisory Board

 
SWAP nytænkning ind i din virksomhed 

Er du solo-selvstændig eller SMV-leder, er der stor sandsynlighed for, at din virksomhed her i corona-virkeligheden er stærkt udfordret.

Du er derfor godt i gang med overvejelser om, hvordan du får styret din virksomhed så godt igennem krisen som muligt, ligesom du reflekterer over, hvordan du kan udvikle din virksomhed, så den står stærkest muligt rustet til samfundets gradvise genåbning og til virkeligheden efter pandemien.

Her kan Swap Advisory Board være en hjælp for dig.

Swap Advisory Board er et helt enkelt koncept, jeg undfangede, da jeg for et par år siden så et behov for dets kvaliteter i mit netværk af solo-selvstændige og SMV-ledere - altså små virksomheder uden hverken bestyrelser eller traditionelle advisory boards. Her i corona-krisen tror jeg på, at omstændighederne har gjort konceptets potentielle værdi i forhold til nytænkning og virksomhedsudvikling endnu større.

Swap Advisory Board (SAB) er det traditionelle advisory board med et twist. SAB et "gensidigt" advisory board, hvor forskellige virksomheders ledere på skift rådgiver hinanden. De skifter (swapper) således imellem at være de rådgivende og den rådgivne.
Deltagerne er med andre ord hinandens advisory board.

Sammen med fire andre solo-selvstændige/SMV-ledere dannede jeg i 2017 et Swap Advisory Board og efter at have gennemprøvet konceptet, var den overordnede konklusion klar: SAB bidrog til, at vi hver især fik et skarpere og mere idérigt syn på vores virksomheders udviklingsmuligheder. Det var lige præcis ambitionen med SAB.

I kølvandet på vores erfaringer får du her en række anbefalinger til, hvordan du griber dit eget SAB an:
 

Branche-diversitet 
Vi var fem solo-selvstændige eller SMV-ledere fra forskellige brancher i vores SAB. Vores erfaring er, at branche-diversitet i SAB skaber god grobund for nytænkning. Når man ikke er belastet af detailviden om de øvrige deltageres brancher, går man ofte mere frimodigt til værks, og chancen for positivt overraskende synsvinkler på udviklingsmuligheder er tilsvarende større.
 
 
Matchende erfaring og størrelse
Da jeg dannede mit første SAB, prioriterede jeg, at vores erfaring som virksomhedsledere samt vores virksomheders ambitionsniveau og størrelse matchede hinanden. Vores erfaring er, at sammenligneligheden både sikrer forudsætningerne for et stærkt udbytte og den nødvendige, gensidige respekt.
 
 
Seks deltagere
Min anbefaling er ligeledes, at I går efter at være seks deltagere i et SAB. Med kun fem deltagere er man lidt for sårbar i forhold til afbud. Syv deltagere tror jeg til gengæld er for mange til at sikre tilstrækkeligt fokus på den enkelte virksomheds udviklingsmuligheder.


Gør SAB tidsmæssigt og logistisk håndterligt
Skal en række travle virksomhedsledere mødes fysisk, er det vigtigt, at realisere SAB, så det både tidsmæssigt og logistisk er håndterligt.
Det kræver, at alle deltagerne bor i et geografisk afgrænset område - vi boede alle i Aarhus-området.
Det er samtidigt vigtigt at sætte klare, tidsmæssige rammer for SAB-møderne af hensyn til planlægningen og effektiviteten. Vores møder var planlagt til at vare præcis halvanden time - herefter var mødet indiskutabelt slut.
 
 
 
Mødernes indhold
I løbet af de halvanden time fik én af os velforberedt og intensiv sparring, rådgivning og inspiration af de øvrige. En efter en fremlagde hver af de rådgivende på skift og med god tid deres råd og udfordrende spørgsmål for den rådgivne.
 
Når talerækkefølgen var afsluttet, afrundede vi mødet med diskussion og videreudvikling af de forskellige pointer i plenum.
Den efterfølgende uge blev den næste i rækken begavet og udfordret med råd og inspiration samt en udvidet, professionel horisont - og så fremdeles.
 
Jeg anbefaler kraftigt, at du også i dit kommende SAB lader deltagerne komme til orde enkeltvist på skift i hver SAB-seance. Kun sådan kan den enkelte "advisor" præsentere sine advices klart og sammenhængende samt argumentere fyldestgørende for dem. Det er forudsætningen for optimal værdi for den rådgivne.

En plenumdiskussion, hvor indsparkene kommer løsrevne på kryds og tværs, er slet ikke på samme måde befordrende for inspiration og afklaring. En talerækkefølge sikrer den rådgivne det største udbytte - og inspirerer samtidig de rådgivende til at prioritere deres forberedende indsats.

 

Velforberedte SAB-møder
Inspirerende og effektive SAB-møder kræver forberedelse. I god tid forud for hver advisory board-session mailede den, der skulle rådgives en kort briefing svarende til maksimalt et halvt skærmbillede til de øvrige. Her definerede vedkommende skarpt én udfordring eller overvejelse, hun/han gerne ville rådgives af SAB om. Suppleret med en kort beskrivelse af, hvad hun/han hidtil og helt konkret selv havde gjort for at håndtere den.
Det gav de øvrige mulighed for målrettede overvejelser, rammesat idéudvikling og måske endda research forud for SAB-mødet - og dermed mulighed for at bidrage optimalt.

Udfordringen/overvejelsen kunne fx være:
*Hvordan kan jeg optimere mit produkt?
*Hvilken af mine ydelser burde jeg gøre til min hovedydelse?
*Hvordan kan jeg skære min virksomhed til - og dermed skærpe dens profil?
*Hvad kan jeg gøre for mere effektivt at komme i kontakt med potentielle kunder?
*Hvordan kan jeg sikre en mere kontinuerlig og langsigtet indtjening fra kunderne?
*Hvordan kan jeg mere effektivt markedsføre mit produkt?
*Hvordan finder jeg de rigtige samarbejdspartnere?
*Hvordan får jeg medierne gjort interesseret i min virksomhed?
*Hvad gør jeg for at få investorernes øjne op for min virksomhed?

I corona-krisen er der nye, oplagte udfordringer at diskutere i SAB:
*Hvordan får jeg min virksomhed kickstartet, når samfundet genåbner?
*Har corona-krisen skabt nye muligheder og/eller udfordringer for min virksomhed?
*Vil corona-krisen ændre samfundet, så jeg med fordel kan justere min virksomheds-profil?


Inspiration for alle - hver gang
I min optik er der i hver enkelt SAB-session også masser af inspiration at hente for dem, der ikke bliver rådgivet. Jeg er overbevist om, at man også bliver mere afklaret omkring sin egen virksomheds udviklingsmuligheder, når man stiller skarpt på og bidrager til andres.
På samme måde har der været virkelig nyttig inspiration at hente til min egen virksomhedsudvikling i at lytte til mine SAB-kollegers indspark og råd til de øvrige SAB-deltagere.
 
 
swapadvisoryboard.dk
Jeg tror så meget på konceptet - på at det kan hjælpe mange med meget - at jeg har købt domænet swapadvisoryboard.dk. Det er stadig blot en tom URL, men når jeg får tid og kapital, har jeg ambitioner om, at udvikle en platform, der kan hjælpe solo-selvstændige og SMV´ere med at danne og facilitere stærke, virksomhedsudviklende SAB`er. 
 
 
Erfaringer fra mine SAB-kolleger
Her kommer - til mulig inspiration - nogle helt overordnede betragtninger og erfaringer med SAB-konceptet fra de øvrige deltagere i det Swap Advisory Board, jeg deltog i. Erfarings-udtalelserne er indhentet umiddelbart efter SAB-forløbet i 2017:

"Helt fra starten har jeg syntes, at ideen er rigtig god. Det synes jeg stadig. Det er en god måde at få refleksioner fra personer, som ikke kender én, men kender til at have udfordringer, der minder om ens egne".
Lisbeth Edelmann Nyborg, dengang indehaver af Corundum. I dag virksomhedsmægler i Virksomhedsbørsen A/S.
 

"Efter at have overvejet et advisory board - og søgt rådgivning på tomandshånd - greb jeg chancen for at komme med i Swap Advisory Board.
På den korte bane har det været en interessant oplevelse at sparre med andre virksomhedsledere om stort og småt. På den lidt længere bane har det åbnet for nye bekendtskaber, som jeg ser frem til at dyrke yderligere. Og derigennem have muligheden for at komme så dybt i materien, som det kræver, når man vil have reel sparring - og forandring".
Morten Kragh Jensen, indehaver, ProCore ApS.
 

"Jeg deltog i et forløb med et Swap Advisory Board med fire andre erfarne og kompetente virksomhedsejere arrangeret af Morten Brøcker.
Boarded reflekterede over min firma-udfordring og gav mig en værdifuld sparring, hvor jeg fik helt nye synsvinkler på min firma-udfordring".
Henrik K. Søndergaard, indehaver, HKS Consult ApS.


"Man tager en håndfuld erhvervsledere. Sætter dem sammen. Og lader hver enkelt præsentere sin udfordring for de andre - som derefter på skift rådgiver, inspirerer, pingpong’er og optimerer. Helt uden mellemregning. Med titlen Swap Advisory Board har vi netop prøvekørt et sådant forløb på Officelab Kirstinelund. Med succes.
Formen er kendt fra innovativ forretningsudvikling og kreative brainstorms. Og dog. Swap-formens “bytterådgivning” sikrer mere personligt nærvær, faglig struktur, og ligeværdig respekt for deltagernes forskelligheder, udfordringer og styrker. Jeg mener at der her er tale om dén slags potentiale som føder ideer, booster vækst, optimerer business succes og forretningsudvikler. Jeg er swap fan - hva’ fan er du? "
Michael Gedde, indehaver, Gedde & Ko.