Strategisk pr - sådan får du det

Formelen for værdifuld strategisk PR for din virksomheder i medierne er enkel: Der er kun to ingredienser i formelen - dit strategiske hovedbudskab og en nyhed fra din virksomhed, der understøtter det. Et yderligere krav til nyheden er, at den samtidig er medieegnet - altså relevant og vedkommende for brugerne af de medier, som mest præcist rammer din målgruppe. Er den det, har du forudsætningerne for at få strategisk PR for din virksomhed.


Din medieegnede nyhed

Vi forudsætter nu, at du har dit strategiske hovedbudskab på plads (se nedenfor), så lad os fokusere på nyheden fra din virksomhed. For medieegnede nyheder fra din virksomhed har en vigtig funktion som døråbnere ind til medierne. Der er nemlig tre ting, der interesserer alle medier: Nyheder, nyheder og nyheder. Så jeg anbefaler, at du starter med at lede efter en medieegnet nyhed i din egen virksomhed - naturligvis en nyhed, som understøtter og illustrerer din virksomheds strategiske hovedbudskab.


Dit strategiske budskab

Hovedformålet med strategisk PR er nemlig at få eksponeret din virksomheds strategiske hovedbudskab – det budskab, som stærkest understøtter dine forretningsmæssige mål. Din nyhed er døråbner for dit strategiske budskab, så medierne åbner dørene for det. Hvis jeres strategiske hovedbudskab er, at I er blandt branchens mest innovative, så led efter en nyhed i jeres virksomhed, der illustrerer, at I er innovative. Det kunne fx være en nyhed om, at I nu vil tilbyde helt ny service, der nyskabende i branchen. Hvis dit strategiske hovedbudskab er, at din virksomhed er blandt branchens mest bæredygtige, ville en nyhed om, at I har indført en ny og ekstraordinært miljøskånsom produktionsproces, der viser vejen for andre i branchen, understøtte din virksomheds strategiske hovedbudskab.Vinkl på relevansen

Vi siger nu, at du både har din virksomheds strategiske hovedbudskab og en nyhed, der understøtter det. Dermed er du klar til at skrive din pressemeddelelse. Jeg anbefaler, at du vinkler din pressemeddelelse på relevansen, som nyheden fra din virksomhed har for brugerne af de medier, der rammer din målgruppe. Sådan fremstår nyheden fra din virksomhed nemlig så interessant og vedkommende for medierne som muligt. For dermed taler du mediernes eget sprog – sådan arbejder de nemlig også selv. Medierne knokler hver dag målrettet med at vinkle dagens nyheder, så de opleves så relevante som muligt for deres målgruppe.


Et eksempel

Relevans handler kort fortalt om, at nyheden fra din virksomhed er vedkommende og interessant for de relevante mediers målgrupper – er den det, er den medieegnet. Vinkl derfor altid udadtil – og aldrig indadtil på nyhedens fordel for din egen virksomhed.

Et eksempel: Lad os sige, at det går virkelig godt for din virksomhed. I har fået et rekordhøjt overskud samtidig med, at omsætningen er steget så kraftigt, at I både skal udvide og ansætte 20 nye medarbejdere. Her er de 20 nye arbejdspladser den klart mest relevante nyhed for brugerne af de traditionelle lokale og regionale nyhedsmedier i dit område. Brugerne - eller folk de kender - har mulighed for at få et (nyt) job, og de nye arbejdspladser tiltrækker nye skatteborger-familier, der igen muliggør mere velfærd i kommunen. En pressemeddelelse vinklet udadtil på den nyhed er relevant for en meget bred skare af de lokale mediers brugere, hvorimod en pressemeddelelse vinklet indadtil på rekordoverskuddet kun for alvor vil være interessant for virksomhedens direkte interessenter.


Om det strategiske budskab

Forudsætningen for, at pressemeddelelsen vinklet på de 20 nye arbejdspladser ikke bare giver din virksomhed omtale men også strategisk PR, er naturligvis, at nyheden understøtter dit strategiske hovedbudskab. Det ville den gøre, hvis dit strategiske hovedbudskab for eksempel var, at din virksomhed er blandt branchens dygtigste og mest succesfulde.

Lad os lige definere ”strategisk hovedbudskab”: Dit strategiske hovedbudskab er det budskab, du selv vurderer mest præcist og effektivt understøtter dine forretningsmæssige mål - det budskab, som det stærkest understøtter din virksomheds strategi at få spredt via medierne til dine målgrupper. Her anbefaler jeg, at du overvejer at få lavet en skarp og kort kernefortælling for din virksomhed - det er genvejen til afklarethed omkring din virksomheds strategiske hovedbudskaber. Virksomheder med en kernefortælling har den store fordel, at de altid er knivskarpe på deres strategiske hovedbudskab(er).


Eksempler på strategiske hovedbudskaber

Dit eller dine strategiske hovedbudskab(er) er typisk din virksomheds USP(`er) - altså der hvor din virksomhed står stærkest i forhold til konkurrenterne. Din virksomheds strategiske hovedbudskab kan for eksempel være: "Vi er blandt de mest kreative i branchen", "...blandt de mest nyskabende i branchen", "....blandt de dygtigste i branchen", "...blandt de mest effektive på markedet", "...blandt de billigste i branchen", "..blandt de hurtigste på markedet", "blandt de mest pålidelige og ordholdende på markedet", "..blandt de mest erfarne i branchen", "... vi har de skarpeste hjerner i branchen", " ...blandt de økonomisk mest solide på markedet", "...de mest bæredygtige på markedet", "....de mest innovative på markedet", "...vi er blandt de mest socialt ansvarlige på markedet" eller "vi er den frække dreng i klassen i branchen".


Din skarpe profil

I strategisk PR-mæssig sammenhæng er det underordnet, hvad din virksomhed er - bare den er noget i betydningen, at den har et strategisk hovedbudskab og dermed en skarp profil, som I kan kommunikere til potentielle kunder og samarbejdspartnere via medierne. Så du med andre ord giver omverdenen en chance for at vide, hvad din virksomhed står for, og hvor den står stærkest. Det sikrer, at I profilerer virksomheden på dens forretningsmæssigt stærkeste kvalitet - og omvendt ikke reducerer den til en generisk størrelse. Det befordrer med andre ord, at din virksomhed ikke bare fremstår som en slagter, der sælger kød, men som en slagter, der sælger noget af branchens møreste, krogmodnede kvalitetskød.


God vind med pressemeddelelsen


JA TAK TIL ASSISTANCE MED STRATEGISK PR OG KOMMUNIKATION