One-lineren

Januar måneds tip !One-lineren – styrker din virksomheds budskaber


One-lineren er et uhyre nyttigt redskab for dig som virksomhedsleder, der ønsker at præsentere din virksomheds strategiske budskaber medieegnet og med gennemslagskraft.


Når du har defineret dit strategiske hovedbudskab for din virksomhed, har du kernen i det, som al effektiv, strategisk PR og kommunikation udspringer af. Men du er ikke i mål endnu, for det er alt andet end ligegyldigt, hvordan du præsenterer budskabet. Det er her, one-lineren kommer ind som et stærkt redskab til at eksponere dit strategiske budskab på en måde, der sikrer, at medierne og omverdenen lytter: Kort, klart og fængende.


Du har en dagsorden

One-lineren sikrer derudover, at du står solidt på gulvet under et interview med medierne, fordi du går ind til det med en klar dagsorden: At aflevere dit strategiske hovedbudskab – gerne i flere omgange.

Med one-lineren ved du både, hvad du vil sige (dit strategiske hovedbudskab) OG præcis hvordan.

Det giver dig tryghed og overskud til at koncentrere kræfterne om at præsentere dit budskab med gennemslagskraft, så det - via TV, radio, aviser og nyheds-websites - kommer overbevisende ud over rampen til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere, investorer og offentlighed.


Når du med one-lineren går ind til interviewet med en klar dagsorden, sikrer du samtidig ligeværdighed mellem dig journalisten, for hun har med statsgaranti en dagsorden med dig. Følelsen af ligeværdighed hjælper dig yderligere til at føle dig tilpas i interviewsituationen.

Så: Gå aldrig ind til et interview uden en klar dagsorden om at få eksponeret dit strategiske hovedbudskab– eller strategiske hovedbudskaber – som one-linere.Dit pejlemærke

Når din one-liner altid rummer kernen af dit strategiske hovedbudskab i den aktuelle situation, er one-lineren gennem hele interviewet et pejlemærke for, i hvilken retning alle dine svar skal pege for at understøtte dit strategiske hovedbudskab – også når spørgsmålene ikke inviterer til, at du med naturlighed kan bringe dit strategiske hovedbudskab direkte i spil. Det giver dig optimale muligheder for at repræsentere din virksomhed strategisk rigtigt.De tre krav

Der er tre krav, dit budskab skal honorere som one-liner. Tre krav, der sikrer, at du præsenterer dit strategiske hovedbudskab er medieegnet:


1) Det skal være et budskab, du kan levere i èn sætning.

2) One-lineren skal være umiddelbart forståelig for den forudsætningsløse.

3) Den skal være kort - max 15 sekunder.


Årsagen til at one-lineren skal kunne leveres på max 15 sekunder er, at TV og radio meget sjældent bruger interviewbidder, der er længere i deres nyhedsudsendelser. Er din one-liner længere, er der overhængende risiko for, at medierne skærer i dit one-liner-svar, så der er nuancer, forståelighed og gennemslagskraft, der forsvinder.


Når du præsenterer dit strategiske budskab medieegnet, er der samtidig stor sandsynlighed for, at det er det, medierne - ikke mindst TV og radio - bruger. For korte, klare og fængende statements med substans er lige præcis det, de efterspørger. Chancerne er dermed store for, at din eller dine one-linere lige præcis er den eller de interview-bidder, medierne udvælger, når de redigerer deres nyhedsindslag.Et eksempel

Lad os tage et tænkt eksempel, hvor du er en udfordret virksomhedsleder henholdsvis med og uden en forberedt one-liner forud for mødet med medierne: Du bliver ringet op af et eller flere medier med henblik på et interview, fordi du lige har måttet fyre fem medarbejdere. TV-journalisten spørger, mens kameraet kører: "Er din virksomhed i krise?"


Dit svar er afgørende for virksomhedens omdømme. Det gælder i forhold til kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og investorer - både de eksisterende, og dem du håber at kunne tiltrække fremover. Her vil du have en stærk fordel, hvis du har forberedt en one-liner som svar: En klar, kort og fængende præsentation af dit strategiske budskab.Uden one-liner

Hvis du kaster dig uforberedt ud i et interview med mikrofon og kamera rettet mod dig, ville du måske – som mange andre virksomhedsledere før dig - svare noget a la følgende på spørgsmålet "Er din virksomhed i krise":

"Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Men omstændighederne har tvunget os til at skære ned, og det er desværre gået ud over flere dygtige medarbejdere”.

Et noget defensivt svar, der efterlader omverdenen med indtrykket af en direktør med en begrænset tro på fremtiden.Med one-liner

Her ville dit svar have været anderledes overbevisende og strategisk klogt med en forberedt one-liner. En one-liner med dit strategiske hovedbudskab kunne have lydt:

"Vi har foretaget nødvendige rationaliseringer, som styrker vores position i en skærpet konkurrence - det har desværre gjort, at jeg har måttet afskedige flere dygtige medarbejdere - men som virksomhed står vi nu bedre rustet til fremtiden".

Det aktuelle, strategiske hovedbudskab fra direktøren til alle potentielle interessenter er: "Bare rolig - her er ingen krise - tværtimod går vi styrket fremtiden i møde". Det budskab bliver eksponeret her og giver omverdenen et helt anderledes positivt syn på virksomhedens situation.Øvelse

Når du har forberedt din one-liner, så prøv den af på en kollega eller en anden hvis dømmekraft, du har tillid til. Vedkommende kan måske komme med indspark til dit ordvalg eller måden du siger one-lineren på - indspark, som kan forbedre den. Øv den også meget gerne foran spejlet - det kan virke akavet for nogen, men det er uhyre virkningsfuldt.


God vind med dine one-linere.


Venlige hilsener

Morten Brøcker

JA TAK TIL ASSISTANCE MED STRATEGISK PR OG KOMMUNIKATION